.

ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ


Κύριος του Έργου: ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε.
Περιοχή: ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ
Έτος αποπεράτωσης έργου: 2004
Επιφάνεια: 11.600m2

Στα πλαίσια της γενικότερης αναβάθμισης και επέκτασης του υφιστάμενου κτιρίου για τη δημιουργία της νέας μονάδας παραγωγής χάρτου της ΧΑΡΤΕΛ ΑΒΕΕ στη ΒΙΠΕ Σίνδου δημιουργήθηκε – εντός του κτιριακού όγκου- κτίριο γραφείων συνολικής επιφάνειας 1.250 m2 του οποίου η όψη διαφοροποιήθηκε από το υπόλοιπο κτίριο με τη χρήση υαλοπετασμάτων, εμφανούς τοιχοποιίας και επιχρίσματος.
Το κτίριο γραφείων στεγάζει τις κεντρικές υπηρεσίες πωλήσεων της εταιρείας, γραφείο κίνησης και συντήρησης, καθώς και τμήμα της διοίκησης. Στο ισόγειο υπάρχουν χώροι υγιεινής, εστίασης και αποδυτηρίων των εργαζομένων καθώς και ιατρικό γραφείο. Έμφαση δόθηκε στη λεπτομέρεια της κατασκευής και στη χρήση υλικών επενδύσεων υψηλής ποιότητας (μάρμαρο, ξύλο, ακουστικές ψευδοροφές) για την επίτευξη υψηλής αισθητικής σε όλους τους χώρους.


web: www.hartel.gr

Loading image
1
1
2
3
4
5
6
7
8