.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΕΡΟΥΚΕΣ “ΑΝΤΙΓΟΝΗ”


Περιοχή: Αλ. Παπαναστασίου 6, Θεσ/νίκη
Έτος αποπεράτωσης έργου: 2012
Επιφάνεια: 50m2

Με επεμβάσεις περιορισμένου κόστους το υφιστάμενο κατάστημα αναδιαμορφώθηκε ριζικά και συνενώθηκε με το γειτονικό χωρίς να διακοπεί η λειτουργία του. Η μελέτη του αρχιτέκτονα Άρι Γεωργίου διατήρησε στοιχεία από την προηγούμενη ταυτότητα του χώρου και κατάληξε σε ένα λιτό κατάστημα που αποπνέει μια ζεστή και φιλική αίσθηση. Οι προσόψεις ενοποιήθηκαν με μία βοηθητική μαρκίζα που αποκρύπτει τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό, ενώ το έντονο κόκκινο χρώμα σημειοδοτεί τη θέση του καταστήματος αποτελώντας συνάμα δεσμό με την προηγούμενη εταιρική ταυτότητα.

Loading image
1
1
2
3