.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ


Κύριος του Έργου: ΕΡΓΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.
Περιοχή: Περιοχή ΚΤΕΟ Θεσ/νίκης
Έτος αποπεράτωσης έργου: 1993
Επιφάνεια: 2.400m2

Κτίριο εμπορικών αποθηκών προς εκμετάλλευση με φέροντα οργανισμό από σκυρόδεμα, μεταλλική στέγη και πληρώσεις με εμφανή τοιχοποιία. Παράλληλα διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και λυμάτων, κρασπεδώσεις, ασφαλτοστρώσεις, κατασκευή περίφραξης, φυτεύσεις, διαμορφώσεις εισόδων κ.λ.π.

Loading image
1
1
2
3
4
5
6
7
8