.

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ &
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ


Περιοχή: Προξένου Κορομηλά 47, Θεσ/νίκη
Έτος αποπεράτωσης έργου: 2010
Επιφάνεια: 55m2

Διαμόρφωση ιδιωτικού γραφείου σε ημιόροφο.

web: www.arisgeorgiou.gr

Loading image
1
1
2
3
4
5
6
7
8