.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΧΑΛΒΑ


Κύριος του Έργου: ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
Περιοχή: Καλοχώρι Θεσ/νικη
Έτος αποπεράτωσης έργου: 2006
Επιφάνεια: 1.100m2

Κτίριο από φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος και πλαγιοκαλύψεις με πανέλα, διαμερισματώσεις με πανέλα ΙΝΟΧ και κατασκευή βοηθητικού μεταλλικού κτιρίου για σύνδεσή του με τα υφιστάμενα κτίρια.

web: www.haifoods.com
web: www.haitogloubros.com

Loading image
1
1
2
3
4
5
6
7
8