.

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ &
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ


Κύριος του Έργου: ISOMAT Α.Β.Ε.Ε.
Περιοχή: Αγ. Αθανάσιος Θεσ/νίκης
Έτος αποπεράτωσης έργου: 2006
Επιφάνεια: 1.800m2

Κτίριο γραφείων συνολικής επιφάνειας 1.800m2 το οποίο αναπτύσσεται σε 3 επίπεδα εκατέρωθεν ενός κεντρικού κλιμακοστασίου με αίθριο. Το κτίριο διαθέτει αίθουσα σεμιναρίων στο ισόγειο, ενώ στο υπόγειο έχει διαμορφωθεί χώρος τεχνικής εκπαίδευσης των συνεργατών της εταιρείας. Τη διακόσμηση των εσωτερικών χώρων έχει επιμεληθεί ο αρχιτέκτων κ. Γεωργίου Άρις.

web: www.isomat.gr
web: www.arisgeorgiou.gr

Loading image
1
1
2
3
4
5
6
7
8