.

ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ


Κύριος του Έργου: ΕΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
Περιοχή: Εύζωνοι, Κιλκίς
Έτος αποπεράτωσης έργου: 2006
Επιφάνεια: 350m2

Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού της ΕΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. στους Ευζώνους Κιλκίς με αντλιοστάσιο προώθησης των λυμάτων προς το βιολογικό καθαρισμό που βρίσκεται σε κοντινό οικόπεδο και διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων σεδενδρόφυτη περιοχή του εργοστασίου για άρδευση.

Loading image
1
1
2
3
4
5
6
7
8