.

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ &
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ

ΠΕΝΤΑΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ


Κύριος του Έργου: Ιδιωτική κατασκευή
Περιοχή: Δαβάκη 4 Καλαμαριά
Έτος αποπεράτωσης έργου: 1986
Επιφάνεια: 750m2

Πενταόροφη οικοδομή με διαμερίσματα.

Loading image
1
1
2
3
4
5
6
7
8