.

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ &
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΙΩΡΟΦΩΝ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ


Κύριος του Έργου: Ιδιωτική κατασκευή
Περιοχή: Βενιζέλου 18 Πανόραμα
Έτος αποπεράτωσης έργου: 1988
Επιφάνεια: 660m2

Κατασκευή 3 ανεξάρτητων διόροφων μονοκατοικιών.

Loading image
1
1
2
3
4
5
6
7
8