.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΧΑΛΒΑ


Κύριος του Έργου: ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
Περιοχή: Καλοχώρι Θεσ/νίκης
Έτος αποπεράτωσης έργου: 1994
Επιφάνεια: 8.240m2

Βιομηχανικό κτίριο παραγωγής με διώροφο κτίριο ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής από οπλισμένο σκυρόδεμα. Όψεις με συνδυασμό εμφανούς σκυροδέματος, panels, υαλοπετασμάτων και ορθομαρμαρώσεων. Εσωτερικές διαρρυθμίσεις χώρων γραφείων και προσωπικού (αίθουσες υποδοχής, σεμιναρίων, εστιατορίου κ.λ.π.) με παράλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου σε επιφάνεια 7.000m2 με την διαμόρφωση και κατασκευή της κυρίας εισόδου του βιομηχανικού συγκροτήματος, κρασπεδώσεις, πλακοστρώσεις, οδοποιία, φυτεύσεις και την κατασκευή χώρου στάθμευσης.

web: www.haifoods.com
web: www.haitogloubros.com

Loading image
1
1
2
3
4
5
6
7
8