.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΨΕΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΩΝ


Κύριος του Έργου: ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
Περιοχή: Καλοχώρι Θεσ/νίκης
Έτος αποπεράτωσης έργου: 2002
Επιφάνεια: 1.500m2

Η εταιρεία μας ανέλαβε την αναβάθμιση ενός υφιστάμενου απαξιωμένου κτιρίου στην περιοχή Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης. Η εντυπωσιακή μεταμόρφωσή του έγινε με την μελέτη του αρχιτέκτονα Κώστα Αντωνίου. Στο κτίριο διατηρήθηκε ο αρχικός φέρων οργανισμός ο οποίος και ενισχύθηκε όπου ήταν απαραίτητο και οι νέες όψεις διαμορφώθηκαν με πανέλα πολυουρεθάνης. Το εσωτερικό του κτιρίου αναβαθμίστηκε έτσι ώστε να εξυπηρετεί τις σύγχρονες απαιτήσεις αποθήκευσης προϊόντων και διαμορφώθηκε ο περιβάλλων χώρος. Η συνολική επιφάνεια του κτιρίου είναι 1.500 m2.

web: www.haifoods.com
web: www.haitogloubros.com

Loading image
1
1
2
3
4
5
6
7
8