.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΟΥΣΑΜΙΟΥ


Κύριος του Έργου: ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
Περιοχή: Καλοχώρι Θεσ/νικης
Έτος αποπεράτωσης έργου: 2008
Επιφάνεια: 7.400m2

Το Συγκρότημα Αποθήκευσης και Διαχείρισης Σουσαμιού αποτελείται από 6 κτίρια (1 κτίριο γραφείων, 4 κτίρια αποθηκών και 1 κτίριο μηχανολογικής υποστήριξης). Στην πρώτη φάση κατασκευής ανεγέρθηκαν αποθηκευτικοί χώροι επιφάνειας 7.400 m2, διαμορφώθηκε τμήμα του περιβάλλοντος χώρου έκτασης 6.600 m2 και υπολείπεται η ανέγερση των υπόλοιπων αποθηκευτικών χώρων, επιφάνειας 13.000 m2. Η ανωδομή αποτελείται από μεταλλικό σκελετό και πανέλα πολυουρεθάνης. Τα πανέλα της πλαγιοκάλυψης, τοποθετημένα εσωτερικά του σκελετού ώστε να δημιουργούν μία ενιαία επίπεδη επιφάνεια, διαθέτουν ειδική επίστρωση κατάλληλη για χώρους τροφίμων. Τα ενσωματωμένα, σταθερά παράθυρα στο υψηλό τμήμα τους εξασφαλίζουν το διάχυτο φωτισμό των χώρων προσφέροντας μεγαλύτερη ανεξαρτησία σε τυχόν μελλοντικές αλλαγές της εσωτερικής διαρρύθμισης από ότι τα συνήθη διαφώτιστα πανέλα οροφής.

web: www.haifoods.com
web: www.haitogloubros.com

Loading image
1
1
2
3
4
5
6
7
8