.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ


Κύριος του Έργου: ISOMAT Α.Β.Ε.Ε.
Περιοχή: Αγ. Αθανάσιος Θεσ/νίκης
Έτος αποπεράτωσης έργου: 2000
Επιφάνεια: 1.097m2

Επέκταση του βιομηχανοστασίου με ταυτόχρονη αναβάθμιση των όψεων του κτιρίου. Διαρρύθμιση γραφειακών χώρων επιφάνειας 250 m2.

web: www.isomat.gr

Loading image
1
1
2
3
4
5
6
7
8