.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΚΤΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ


Κύριος του Έργου: ΕΡΓΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.
Περιοχή: Καλοχώρι Θεσ/νίκης
Έτος αποπεράτωσης έργου: 2001
Επιφάνεια: 2.460m2

Το 2001 αποπερατώθηκε, σε σχέδια του αρχιτέκτονα Κώστα Αντωνίου, η κατασκευή ενός συγκροτήματος εμπορικών καταστημάτων και αποθηκών στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, για λογαριασμό της ΕΡΓΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε..
Η κατασκευή περιλαμβάνει ένα κτίριο από οπλισμένο σκυρόδεμα συνολικής επιφανείας 1.450 m2 (ισόγειο και μεσοπάτωμα) και ένα μεταλλικό κτίριο αποθήκευσης προϊόντων 1.010 m2. Στο μεσοπάτωμα του κτιρίου έχουν κατασκευασθεί χώροι γραφείων. Παράλληλα διαμορφώθηκε ο περιβάλλων χώρος με την κατασκευή περίφραξης, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και τις απαραίτητες εργασίες οδοποιίας.

Loading image
1
1
2
3
4
5
6
7
8