.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ


Κύριος του Έργου: Ιδιωτική κατασκευή
Περιοχή: Ωραιόκαστρο Θεσ/νίκης
Έτος αποπεράτωσης έργου: 2006

Διαμόρφωση περιβάλλοντος xώρου ιδιωτικής κατοικίας,
με την επιμέλεια του αρχιτέκτονα Άρι Γεωργίου.

web: www.arisgeorgiou.gr

Loading image
1
1
2
3
4
5
6
7
8