.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΕ ΓΡΑΦΕΙΑ


Κύριος του Έργου: A. Konstadinidou S.A.
Περιοχή: Καλοχώρι Θεσ/νίκης
Έτος αποπεράτωσης έργου: 1998
Επιφάνεια: 2.600m2

Μικτή κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα και μεταλλική στέγη με χώρους γραφείων 300 m2 και εκθεσιακό χώρο επίσης 300 m2. Παράλληλη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου σε έκταση 4.500 m2 περίπου (δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων, περίφραξη, ηλεκτροφωτισμός, οδοποιία κ.λ.π.)

web: www.inart.gr
fb: Inart

Loading image
1
1
2
3
4
5
6
7
8