.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ


Κύριος του Έργου: ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε.
Περιοχή: ΒΙ.ΠΕ. Σινδου
Έτος αποπεράτωσης έργου: 2004
Επιφάνεια: 11.600m2

Προσθήκη σε υφιστάμενη μεταλλική καπναποθήκη 5.200m2, ενός κτιρίου με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και μεταλλική στέγη. Το τελικό κτίριο συνολικής επιφάνειας περίπου 11.600m2 περιλαμβάνει διώροφο κτίριο γραφείων διοίκησης της επιχείρησης. Παράλληλα διαμορφώθηκε ο περιβάλλων χώρος με κατασκευή υπόγειων δικτύων ομβρίων και λυμάτων, δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, υπόγεια δεξαμενή πυρόσβεσης, γεφυροπλάστιγγα, εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού, κατασκευή περίφραξης με φυλάκιο κεντρικής εισόδου και φυτεύσεις.

web: www.hartel.gr

Loading image
1
1
2
3
4
5
6
7
8