.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΟΥΣΑΜΙΟΥ


Κύριος του Έργου: ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
Περιοχή: Καλοχώρι Θεσ/νίκης
Έτος αποπεράτωσης έργου: 1987
Επιφάνεια: 3.200m2

Μικτή κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα και μεταλλική οροφή - όψεις με εμφανή τοιχοποιία και πανώ τύπου ΝEVRAL.


web: www.haifoods.com
web: www.haitogloubros.com

Loading image
1
1
2
3
4
5
6
7
8