.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2


Κύριος του Έργου: ISOMAT Α.Β.Ε.Ε.
Περιοχή: Αγ. Αθανάσιος Θεσ/νικης
Έτος αποπεράτωσης έργου: 2006
Επιφάνεια: 3.200m2

Κατασκευή ενός μεταλλικού κτιρίου αποθήκης εμβαδού 2.650m2 με πλαγιοκαλύψεις πανέλων πολυουρεθάνης, ενός μεταλλικού κτιρίου μηχανουργείου επιφάνειας 270m2 , κτιρίου αποθήκης ευφλέκτων από οπλισμένο σκυρόδεμα και μεταλλική οροφή από λαμαρίνα, ένα ελαφρύ υπόστεγο αποθήκευσης πρώτων υλών 235m2 με επικάλυψη και πλαγιοκάλυψη λαμαρίνας και την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με όλες τις απαραίτητες κρασπεδώσεις, υπόγεια δίκτυα απορροής ομβρίων και κατασκευή οδών βαριάς χρήσης.

web: www.isomat.gr

Loading image
1
1
2
3
4
5
6
7
8