.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ


Κύριος του Έργου: ΕΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
Περιοχή: Εύζωνοι Ν. Κιλκίς
Έτος αποπεράτωσης έργου: 2004
Επιφάνεια: 3.600m2

Μεταλλικο κτίριο συνολικής επιφάνειας στο οποίο ενσωματώνονται γραφειακοί χώροι και μικροβιολογικό εργαστήριο στο ισόγειο και χώροι υγιεινής, αποδυτήρια και εστιατόρια στον όροφο. Το κτίριο εξασφαλίζει ένα απολύτως ελεγχόμενο εσωτερικό περιβάλλον με υψηλές προδιαγραφές υγιεινής. Το συγκρότημα περιλαμβάνει ανεξάρτητο κτίριο μηχανουργείου - θερμαστήριου. Παράλληλα διαμορφώθηκε ο περιβάλλων χώρος με την κατασκευή των απαραίτητων δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και λυμάτων, την κατασκευή γεφυροπλάστιγγας, κρασπεδώσεις, πλακοστρώσεις και οδοποιία καθώς και την κατασκευή κυκλοφοριακού κόμβου σύνδεσης με την παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Ευζώνων.

Loading image
1
1
2
3
4
5
6
7
8