.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ


Κύριος του Έργου: Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Α.Ε.
Περιοχή: Καλοχώρι Θεσ/νικης
Έτος αποπεράτωσης έργου: 2008
Επιφάνεια: 3.500m2

Μία δεκαετία περίπου μετά την κατασκευή απο τη HERCON του πρώτου της κτιρίου, η εταιρεία Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Α.Ε. – INART της ανέθεσε εκ νέου την κατασκευή της επέκτασης των εμπορικών της αποθηκών στο Καλοχώρι. Το νέο κτίριο που αποτελείται από 2 όγκους κατασκευάστηκε σε επαφή με το υφιστάμενο και επεκτάθηκε σε όμορο οικόπεδο της εταιρείας. Η συνολική επιφάνειά του είναι 3.500 m2 και αποτελείται από θεμελίωση οπλισμένου σκυροδέματος και μεταλλική ανωδομή με επικάλυψη πανέλων πολυουρεθάνης. Εντός αυτού διαμορφώθηκαν γραφειακοί χώροι και χώροι υγιεινής του προσωπικού. Παράλλληλα με την ανέγερση των κτιρίων διαμορφώθηκε ο περιβάλλων χώρος σε επιφάνεια περίπου 6.000m2 με τη διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης, κρασπεδώσεων και ασφαλτοστρώσεων.

web: www.inart.gr

Loading image
1
1
2
3
4
5
6
7
8