ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Για να δείτε τους Ισολογισμούς θα πρέπει να εγκαταστήσετε το Adobe Reader

Ισολογισμός 2014

Isologismos_Hercon_p.ermeidis_a.t.e._2014.pdf [ 70 Kb ]

Ημερομηνία δημοσίευσης 10/6/2015

Ισολογισμός 2013

Isologismos_Hercon_p.ermeidis_a.t.e._2013.pdf [ 70 Kb ]

Ημερομηνία δημοσίευσης 6/6/2014

Ισολογισμός 2012

Isologismos_Hercon_p.ermeidis_a.t.e._2012.pdf [ 70 Kb ]

Ημερομηνία δημοσίευσης 10/6/2013

Ισολογισμός 2011

Isologismos_Hercon_p.ermeidis_a.t.e._2011.pdf [ 70 Kb ]

Ημερομηνία δημοσίευσης 5/6/2012

Ισολογισμός 2010

Isologismos_Hercon_p.ermeidis_a.t.e._2010.pdf [ 69 Kb ]

Ημερομηνία δημοσίευσης 7/6/2011

Ισολογισμός 2009

Isologismos_Hercon_p.ermeidis_a.t.e._2009.pdf [ 69 Kb ]

Ημερομηνία δημοσίευσης 11/6/2010

Ισολογισμός 2008

Isologismos_Hercon_p.ermeidis_a.t.e._2008.pdf [ 70 Kb ]

Ημερομηνία δημοσίευσης 1/6/2009