.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1


Κύριος του Έργου: ISOMAT Α.Β.Ε.Ε.
Περιοχή: Αγ. Αθανάσιος Θεσ/νίκης
Έτος αποπεράτωσης έργου: 2005
Επιφάνεια: 1.300m2

Παράλληλα με την κατασκευή των γραφείων της εταιρείας επεκτάθηκαν οι αποθηκευτικοί χώροι της εταιρείας με την κατασκευή μίας μεταλλικής αποθήκης επιφάνειας 1.300m2. Ολοκληρώθηκε η περίφραξη του οικοπέδου και διαμορφώθηκε ο περιβάλλων χώρος με όλα τα απαραίτητα δίκτυα ομβρίων, λυμάτων, ηλεκτροφωτισμού κ.λ.π.

web: www.isomat.gr

Loading image
1
1
2
3
4
5
6
7
8