.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ


Κύριος του Έργου: ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
Περιοχή: Καλοχώρι Θεσ/νίκης
Έτος αποπεράτωσης έργου: 2005
Επιφάνεια: 5.900m2

Για την εξυπηρέτηση του προσωπικού δημιουργήθηκε χώρος στάθμευσης 112 θέσεων σε όμορο οικόπεδο.

web: www.haifoods.com
web: www.haitogloubros.com

Loading image
1
1
2
3
4
5
6
7
8