.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΑΧΙΝΙΟΥ


Κύριος του Έργου: ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
Περιοχή: Καλοχώρι Θεσ/νίκης
Έτος αποπεράτωσης έργου: 2007
Επιφάνεια: 3.200m2

Το κτίριο Επεξεργασίας Σουσαμιού ήταν από τις πρώτες συνεργασίες της HERCON με την εταιρεία ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. το 1986-1987. 20 χρόνια μετά, στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης της παραγωγής της η ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. αποφάσισε να προχωρήσει στη ριζική αναδιαμόρφωση του κτιρίου με την πλήρη ανακατασκευή των όψεών του και του χώρου παραγωγής. Παράλληλα διαμορφώθηκαν γραφειακοί χώροι, μικροβιολογικό εργαστήριο και χώροι εστίασης και υγιεινής του προσωπικού. Ενισχύθηκε η θερμομόνωση του κελύφους και εγκαταστάθηκε ένα αποδοτικό σύστημα κλιματισμού στο χώρο παραγωγής συμβατό με τις υψηλού επιπέδου απαιτήσεις υγιεινής.

web: www.haifoods.com
web: www.haitogloubros.com

Loading image
1
1
2
3
4
5
6
7
8