.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ


Κύριος του Έργου: ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε.
Περιοχή: Καλοχώρι Θεσ/νίκης
Έτος αποπεράτωσης έργου: 2000
Επιφάνεια: 690m2

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε. – Βιομηχανίας Χάρτου και Χαρτοκιβωτίων στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης κατασκευάστηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Το 2000, στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης του κεντρικού βιομηχανοστασίου, επιφάνειας 4.245 m2, η HERCON A.E. ανέλαβε την μελέτη και κατασκευή των έργων, που περιλάμβαναν την προσθήκη κατ΄ επέκταση ενός κτιρίου 700 m2 και συγχρόνως την αναβάθμιση της αισθητικής των όψεων σε συνδυασμό με την θερμομόνωση του κελύφους του κτιρίου. Συγχρόνως κατασκευάστηκε ένα επιπλέον ανεξάρτητο μεταλλικό κτίριο 400 m2 με παραβολική οροφή. Οι αρχιτεκτονικές μελέτες έγιναν από τον αρχιτέκτονα Κώστα Αντωνίου. Το αποτέλεσμα ήταν ένα σύνολο υψηλής αισθητικής που καλύπτει όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης.

web: www.hartel.gr

Loading image
1
1
2
3
4
5
6
7
8