.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ NOVABANK
ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ


Περιοχή: Κατερίνη
Έτος αποπεράτωσης έργου: 2002
Επιφάνεια: 154m2

Την διετία 2001-2002 η HERCON ανέλαβε και ολοκλήρωσε την κατασκευή 3 καταστημάτων της Millennium Bank (τέως NOVABANK) στη Νεάπολη Θεσ/νίκης, την Κατερίνη και τη Θέρμη. Οι υψηλές προδιαγραφές στην κατασκευή του έργου προέβλεπαν την κατασκευή εκτεταμένων ξυλεπενδύσεων σε συνδυασμό με ορθομαρμαρώσεις, επενδύσεις με φύλλα αλουμινίου, ψευδοροφές κ.α., βασισμένα στις μελέτες του αρχιτέκτονα Κώστα Περιφανάκη. Παράλληλα κατασκευάστηκαν όλα τα δίκτυα υποστήριξης της λειτουργίας των καταστημάτων.

Η επιτυχής συνεργασία επαναλήφθηκε και το 2008 με την επέκταση – ανακαίνιση των γραφείων διοίκησης της Τράπεζας στη Θέρμη

web: www.millenniumbank.gr

Loading image
1
1
2
3
4
5
6
7
8