ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η ΗERCON - Π. ΕΡΜΕΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. εξιδικεύεται στη μελέτη και κατασκευή ιδιωτικών κτιριακών έργων, όπως βιομηχανικών και επαγγελματικών κτιρίων, εμπορικών καταστημάτων, τραπεζικών καταστημάτων κ.α. Επίσης δραστηριοποιείται σε διαμορφώσεις και διαρρυθμίσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, καθώς και σε αναβαθμίσεις, επισκευές και ενισχύσεις κτιρίων.

Στόχος της ΗERCON - Π. ΕΡΜΕΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης και κατασκευής έργου. Η HERCON μπορεί να αναλάβει όλα τα βήματα μελέτης και κατασκευής ενός έργου - από τη σύνταξη οικονομοτεχνικής, χωροταξικής και κτιριολογικής μελέτης, την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών έως την κοστολόγηση και την ολοκλήρωση μιας ποιοτικά και τεχνικά άρτιας κατασκευής εντός καθορισμένου χρονοδιαγράμματος και με συγκεκριμένο κόστος. Η κατασκευή μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιαδήποτε μέθοδο κρίνει ο πελάτης κατάλληλη, δηλαδή είτε με τη μορφή εργολαβίας είτε με τη μορφή Διεύθυνσης και Διαχείρισης Έργου.