ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Η HERCON - Π. ΕΡΜΕΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. στελεχώνεται από έμπειρους μηχανικούς και πλήθος εξειδικευμένων συνεργατών, εξασφαλίζοντας έτσι παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Οι καλές εργασιακές συνθήκες, η συνεχής υποστήριξη της επιστημονικής τους εξέλιξης και κατάρτισης και το κλίμα συνεργασίας αποτελούν πάντοτε επιδίωξη των ανθρώπων της. Για το λόγο αυτό η HERCON δεν αποτελεί μόνο μια σφιχτοδεμένη ομάδα συνεργατών, αλλά και μια δυνατή παρέα έτοιμη για δουλειά.